Showing 1–12 of 96 results

Diện tích:

900

Địa điểm:

Nam Đinh

10000m2 Đất Cụm CN Ngay Sát Quốc Lộ

Diện tích:

10000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

10000m2 Đất Khu CN SX Nam Định

Diện tích:

10000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

15000m2 Nhà Máy Điện Tử Thái Bình

Diện tích:

15000 m2

Địa điểm:

Thái Bình

18 hecta  mặt QL 10 Nam Định

Địa điểm:

Hà Nội

20Ha Đất Sản Xuất Ngành Nhuộm KCN Nam Định

Diện tích:

200000m2

Địa điểm:

Nam Đinh