Showing 1–12 of 72 results

Diện tích:

900

Địa điểm:

Nam Đinh

10000m2 Đất Cụm CN Ngay Sát Quốc Lộ

Diện tích:

10000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

10000m2 Đất Khu CN SX Nam Định

Diện tích:

10000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

15000m2 Nhà Máy Điện Tử Thái Bình

Diện tích:

15000 m2

Địa điểm:

Thái Bình

20Ha Đất Sản Xuất Ngành Nhuộm KCN Nam Định

Diện tích:

200000m2

Địa điểm:

Nam Đinh

3,5Ha Nhà Máy Ngành Nhựa Hà Nam

Diện tích:

3,5 Ha

Địa điểm:

Hà Nam

3.6Ha Xưởng Siêu Đẹp Ha Nội

Diện tích:

36000m2

Địa điểm:

Hà Nội

5,5Ha Đất Công Nghiệp Sản Xuất Giày Da

Diện tích:

5.5 Ha

Địa điểm:

Nam Đinh

50Ha Đất Làm Trang Trại Nam Định

Diện tích:

50000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

70 đến 200 hecta Hà Nam

Diện tích:

200

Địa điểm:

Hà Nam

7000m2 Đất Cụm CN Minh Lãng Thái Bình

Diện tích:

7000 m2

Địa điểm:

Thái Bình