Showing all 6 results

50Ha Đất Làm Trang Trại Nam Định

Diện tích:

50000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

Bán trang trại 2.1 hecta Nam Định

Diện tích:

21000

Địa điểm:

Nam Đinh

Sang nhượng gấp trang trại  Thái Bình

Diện tích:

18000

Địa điểm:

Nam Đinh

SANG NHƯỢNG TRANG TRẠI LỢN NINH BÌNH

Diện tích:

4.7 Hecta

Địa điểm:

Ninh Bình