Showing 1–12 of 46 results

Diện tích:

20.000M2 Đất, Hiện Có 12.000M2 Xưởng Và Nhà Văn Phòng

Địa điểm:

Nam Đinh

15000m2 KCN Phong Phú Thái Bình

Diện tích:

15000

Địa điểm:

Nam Đinh

15000m2 Nhà Máy Điện Tử Thái Bình

Diện tích:

15000 m2

Địa điểm:

Thái Bình

1500m2 Trực Ninh Nam Định chuyển nhượng gấp.

Diện tích:

1500

Địa điểm:

Nam Đinh

3,5Ha Nhà Máy Ngành Nhựa Hà Nam

Diện tích:

3,5 Ha

Địa điểm:

Hà Nam

3.6Ha Xưởng Siêu Đẹp Ha Nội

Diện tích:

36000m2

Địa điểm:

Hà Nội

3000m2 Xưởng Và Nhà Khuôn Viên Đẹp

Diện tích:

3000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

4000m2 đất xưởng giáp cầu tân đệ Nam Định

Diện tích:

4000

Địa điểm:

Nam Đinh

4000m2 Nhà Máy May Thái Bình

Diện tích:

4000 m2

Địa điểm:

Thái Bình

5000m2 NHÀ XƯỞNG VĂN PHÒNG,9000m2 ĐẤT ƯU ĐÃI VÀNG.

Diện tích:

9000m2

Địa điểm:

Nam Đinh