Showing 1–12 of 114 results

Diện tích:

10000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

10000m2 Đất xưởng Ý Yên Nam Định

Diện tích:

10.000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

10000m2 Nhà Máy Gang Thép KCN Thái Bình

Diện tích:

10000 m2

Địa điểm:

Thái Bình

15000m2 Xưởng Sản Xuất Thái Bình

Diện tích:

15000 m2

Địa điểm:

Thái Bình

1700m2 Xưởng Cơ Khí KCN Nam Định

Diện tích:

1700 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

20000m2 Đất Xưởng Phủ Lý Hà Nam

Diện tích:

20000m2

Địa điểm:

Hà Nam

20000m2 Xưởng Sản Xuất Các Tỉnh

Diện tích:

20000m2

Địa điểm:

Hà Nam

2000m2 Xưởng Sản Xuất Bao Đẹp

Diện tích:

2000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh

2500M2 Đất Có 1250M2 Xưởng Cho Thuê Tại TP Nam Định !!!

Diện tích:

2500M2 Đất Có 1250M2 Xưởng

Địa điểm:

Nam Đinh

3000m2 xưởng Cầu Vòi,Nam Định

Diện tích:

3000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh