Showing all 5 results

Bán gấp 8000m2 đất xưởng đò quan Nam Định

Diện tích:

8000

Địa điểm:

Nam Đinh

Cho thuê xưởng Nam Định

Diện tích:

200

Địa điểm:

Nam Đinh