CHO THUÊ XƯỞNG TẦNG 2 KCN ĐỒNG VĂN HÀ NAM

Địa điểm:

Hà Nội