7600m2 Đất Quốc Lộ Đồng Văn Hà Nam

Diện tích:

7600 m2

Địa điểm:

Hà Nam