Bán/cho thuê Chuyển nhượng (Bán) nhà máy xử lí rác thải

Diện tích:

Liên hệ

Địa điểm:

Hà Nội