Bán gấp 1600m2  bên  kia cầu đò quan Nam Định

Địa điểm:

Hà Nội