Cho thuê 1300m2 xưởng nam định

Diện tích:

1300

Địa điểm:

Nam Đinh