Cho thuê 3200m2  xưởng Cầu Vòi Nam Định

Diện tích:

3200

Địa điểm:

Nam Đinh