Cho thuê gấp xưởng quỳnh phụ thái bình

Diện tích:

5000

Địa điểm:

Thái Bình