Cho thuê xưởng 400m2  Hà Nam

Diện tích:

400

Địa điểm:

Hà Nam