Cho thuê xưởng Cầu Vòi Nam Định

Địa điểm:

Hà Nội