Cho thuê xưởng Đồng Văn Hà Nam

Diện tích:

1100

Địa điểm:

Hà Nam