Cho thuê xưởng KCN Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Địa điểm:

Hà Nội