Chuyển nhượng gấp nhà máy may Thái Bình

Diện tích:

16000

Địa điểm:

Thái Bình