Chuyển nhượng nhanh,gấp 1800m2 KCN Hòa Xá Nam Định

Diện tích:

1800

Địa điểm:

Nam Đinh