Cụm CN 2500m2 Ý Yên Sản Xuất

Diện tích:

2500 m2

Địa điểm:

Nam Đinh