Đất Và Nhà Xưởng 11000m2 Hưng Yên

Diện tích:

11000 m2

Địa điểm:

Hưng Yên