Sang nhượng gấp 2100m2 đất công nghiệp Mỹ Thắng

Diện tích:

2100

Địa điểm:

Nam Đinh