Sang nhượng gấp nhà máy may vũ thư thái bình

Địa điểm:

Thái Bình