SANG NHƯỢNG TRANG TRẠI LỢN NINH BÌNH

Diện tích:

4.7 Hecta

Địa điểm:

Ninh Bình