KÝ GỬI ĐẤT CÔNG NGHIỆP

Bạn có đất, nhà xưởng cần ký gửi? Vui lòng để số điện thoại của bạn ở đây, việc còn lại là của chúng tôi!  LIÊN HỆ

  Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

  Điện thoại: 0852666555

  Fax: 0852666555

  Email: toptenviet@gmail.com

  yahoo: myYahoo

  skype: mySkype

  viber: myViber

  BẢN ĐỒ