Bán công ty doanh thu 100 triệu/tháng KCN Bảo Minh

Bán công ty doanh thu 100 tr/1 tháng.
Gồm: 2000m2 đất trả tiền 1 lần KCN Bảo Minh – Nam Định.
Hệ thống máy móc kèm theo.
Trang thiết bị xe cộ kèm theo.
Hệ thống nhà xưởng.

Liên hệ: 0848889699 Ban quản lý KCN tỉnh Nam Định