Chuyển nhượng gấp nhà máy may Giao Thuỷ – Nam Định

  • – Nhà máy may Giao Thuỷ – Nam Định 10000m2 đất, 3000m2 xây dựng, 100 công nhân đang hoạt động. Đầy đủ công trình phụ trợ, trạm điện, PCCC, hồ sơ pháp lý sổ đỏ đầy đủ.
    CHUYỂN NHƯỢNG GẤP
    – Giá: 35 tỷ
    Liên hệ: 0848889699 Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Nam Định