2350m2 đất gần trạm thu phí Mỹ Lộc Nam Định bán gấp.

Địa điểm:

Hà Nội