Đất Sản Xuất 4500m2 Xuân Trường Nam Định

Diện tích:

4500 m2

Địa điểm:

Nam Đinh