Miễn Thuế 5 Năm Đầu!!! Sang Nhượng Nhanh 11Hecta Đất KCN Khánh Phú – Ninh Bình

Diện tích:

11 Hecta Đất

Địa điểm:

Ninh Bình