Sang nhượng gấp trang trại  Thái Bình

Diện tích:

18000

Địa điểm:

Nam Đinh