50Ha Đất Làm Trang Trại Nam Định

Diện tích:

50000 m2

Địa điểm:

Nam Đinh