Chuyển nhượng 2 lô 3,6ha và 1,4ha liền kề nhau trong KCN Châu Sơn Hà Nam. Có tách lẻ theo yêu cầu.

Diện tích:

Liên hệ

Địa điểm:

Hà Nam