Bán 3000m2 đất xưởng đò quan nam định.

Diện tích:

3000

Địa điểm:

Nam Đinh