Bán gấp 7000m2  Quốc lộ 10 Nam Định

Diện tích:

Nam Định

Địa điểm:

Nam Đinh