Cho thuê xưởng Nam Định

Diện tích:

200

Địa điểm:

Nam Đinh