CHUYỂN NHƯỢNG 4 lô( mỗi lô hơn 2ha, có bán lẻ từng lô ) đất công nghiệp 50 năm trả tiền 1 lần trong CCN Khánh Thượng Yên Mô Ninh Bình

Diện tích:

Liên hệ

Địa điểm:

Ninh Bình

CHUYỂN NHƯỢNG 4 lô( mỗi lô hơn 2ha, có bán lẻ từng lô ) đất công nghiệp 50 năm trả tiền 1 lần trong CCN Khánh Thượng Yên Mô Ninh Bình
Giá: 47$/m2
Đã hoàn tất thủ tục pháp lý và cơ sở hạ tầng, nhà đầu tư có thể nhận đất xây nhà máy hoạt động luôn.
Ngành nghề: ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất gia công cơ khí, linh kiện điện tử,…
Hải Đăng 0965 213 123 Phòng Xúc tiến đầu tư, Ban quản lý KCN tỉnh Nam Định