Sang nhượng gấp đất  Hải Hậu Nam Định

Địa điểm:

Hà Nội